VIP Tehnika hidropostaja tip HFHP + PHP

Hidropostaja je naprava, ki omogoča dvig tlaka na želeni nivo za višje zgradbe, šole, manjša naselja ter v različnih industrijskih in tehnoloških postopkih. Izdelana je kot kompaktna celota (monoblok izvedba).

Tip HFHP + PHP je posebna izvedba hidropostaje, ki razrešuje problem kombiniranega delovanja ene hidropostaje v sanitarnem in požarnem režimu.

Zgradba hidropostaje:
Osnovno vodilo te hidropostaje je popolnoma ločen sanitarni in požarni sistem, pri čemer se upoštevajo vse glavne značilnosti obeh sistemov, ki pa fizično delujeta na skupnem podstavku, skupni sesalni in tlačni cevi.
Tako imamo na hidropostaji eno ali dve črpalki, ki zadovoljuje sanitarni režim obratovanja. Črpalka je frekvenčno regulirana in zagotavlja konstanten tlak ne glede na porabo v sanitarnem omrežju. Poleg nje imamo lahko še eno ali dve črpalki večjih kapacitet, ki delujeta v požarnem režimu. Ti dve črpalki se vklapljata preko dveh tlačnih stikal, ki sta nastavljeni na vklopne tlake 0,6 bar in 1,0 bar pod delovnim tlakom sanitarnega sistema oz. pod delovnim tlakom frekvenčno regulirane črpalke, ki zadovoljuje sanitarno porabo.

Princip delovanja:
Če tlak v sistemu pade, pomeni, da je prišlo do drastičen spremembe porabe vode v tlačnem vodu – požar. 
Črpalki se vključita, ko pade tlak za 0,6 bar oz. 1,0 bar in sicer v zamiku minimalno 10 s. Ko tlak ponovno naraste nad tlak, ki je nastavljen na tlačnem stikalu (ponavadi 1,0 bar nad delovnim tlakom sanitarne črpalke), se obe črpalki za požarni režim delovanja ponovno izklopita.

Osnovne značilnosti:
Črpalki imata zagotovljeno testiranje na vsakih 24 ur. V ciklusu testiranja se črpalki zaženeta za nekaj sekund. Tako lahko dnevno preverimo izpravnost črpalk in jih po potrebi saniramo. Črpalki delujeta ciklično in paralelno, kar pomeni, da tako v sistemu testiranja kot vklapljanja, ob vsakem naslednjem vklopu štarta druga črpalka. Črpalka v primeru da ni faze ob vklopu ne štartajo, če pa ena od faz izpade med delovanjem, črpalke delujejo dalje.

Osnovna shema kombinirane sanitarno-požarne hidropostaje:

1. črpalka s HYDROVAR-jem za sanitarni režim
2. raztezna posoda
3. zaporni ventili
4. nepovratni ventili
5. kontrola tlaka na dovodu
6. manometri
7. tlačni senzorji
8. elektroomarica
9. tlačno stikalo za požarne črpalke
10. Črpalki za požarni režim

Sistem je zaščiten na suho, če je priključen na zbirni bazen s plovcem ali novi sondami. V primeru, da je sistem priključen neposredno na vodovodno omrežje, se zaščita na suho izvede s preciznim tlačnim stikalom, ki izklopi črpalko, ko tlak pade pod 0,2 b in jo ponovno vklopi, ko naraste na 0,4 b.
V primeru požara obratuje tudi sanitarna črpalka, kar je upoštevati pri dimenzioniranju sistema. Prav tako požarna črpalka, ki je v določenem ciklu prva nadomesti sanitarno črpalko, ko je le-ta v okvari (v tem primeru hidropostaja dela kot kaskadna hidropostaja na tlačna stikala – glej princip obratovanja postaje tipa MHP).
Pri črpalkah moči nad 5,5 kW so zagoni požarnih hidropostaj izvedeni v sistemu zvezda-trikot (po potrebi tudi že za manjše moči).

Hidropostajo je mogoče izdelati s katerokoli drugo kombinacijo črpalk. Po dogovoru je možno hidropostajo izdelati tudi s črpalkami drugih proizvajalcev!

Naše reference hidropostaj si lahko ogledate na tej povezavi.

Podrobnejše tehnične informacije najdete v spodnjem PDF dokumentu.

Prospekti in tehnični listi


Informacije o dostavi, zalogi in dostavi

Dobavni rok črpalk je običajno 10-30 dni. Možna je dostava po pošti, za večino izdelkov tudi dostava do kupca z lastnim prevozom ali paketna dostava. Za vse dodatne informacije in vprašanja nas kontaktirajte ali nam pošljite povpraševanje.

Oddaja povpraševanja