Hišni program

Naš prodajni program obsega vrsto kvalitetnih črpalk za reševanje vseh problemov pri uporabi vode v hišnih sistemih ali reševanju problemov skupine hiš. V ponudbi boste našli črpalke, primerne za zalivanje vrta, manjše namakalne sisteme, črpanje vode iz domačih studencev, črpanje vode iz rezervoarjev, črpanje vode iz vrtin, črpanje vod za toplotne črpalke voda – voda in zemlja – voda, za prečrpavanje drenažne vode iz kleti in zbirnih jaškov, za prečrpavanje fekalne vode, za uporabo vode iz jezer, ribnikov, potokov.