Hidrobloki

Hidroblok nadomešča klasični hidroforski sistem. Sestavlja ga črpalka po izbiri, membranska tlačna posoda, tlačno stikalo, manometer - vse skupaj zmontirano v tako imenovani hidroblok.

Hidrofor lahko služi kot sistem za zadovoljevanje hišnega vodovoda s črpanjem vode iz studenca, cisterne, potoka itd... Pri tem mora biti priključen na ustrezno sesalno cev in kvalitetni sesalni koš. Črpalka se zaganja ustrezno z navodili za črpalko, ki so priložena hidrobloku.

Kapaciteta ter tlak hidrobloka sta definirana s kapaciteto in tlakom črpalke, ki je sestavni del tega hidrobloka. Velikost posode ne definira količina vode, ampak le število vklopov in izklopov motorja črpalke. Za normalno delovanje hidrobloka v običajno pričakovanih področjih 2-4 bar je potrebno izbrati črpalke, ki imajo maksimalni tlak približno 5,5 bar. 

Hidroblok lahko služi tudi za dvigovanje pritiska v zgradbah, kjer je obstoječi vodovodni sistem preslab. V tem primeru se hidroblok priključi direktno na vodovod, na sesalni del črpalke pa se mora obvezno prigraditi nepovratni ventil tako, da voda iz membranske posode ne odteka nazaj v vodovodno omrežje.

Hidrobloki

Prospekti