Projekti

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
(Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Vip tehnika s pomočjo sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav izvaja projekt

VIP TEHNIKA – vitko podjetje

S pomočjo projekta bomo skozi optimizirane procese zagotovili boljši pretok informacij znotraj podjetja, kar bo olajšalo delo v vseh poslovnih funkcijah, saj želimo zagotoviti digitalizacijo procesov in s tem večkratno in hitro uporabo podatkov za različne namene.
Izboljšanje izvajanja razvojne in proizvodnje funkcije po načinu vitkega poslovanja in ničelne tolerance do napak v izdelavi, nam bo omogočilo, da bomo hitreje lahko prilagajali naše izdelke konkretnim potrebam naših kupcev. Sistemi, ki jih razvijamo in izdelujemo morajo biti prilagojeni natančni situaciji za vsakega kupca. Trenutno je proces od ugotavljanja dejstev o situaciji pri kupcu do izdelave končnega izdelka predolg in zahteva preveč iteracij tako znotraj podjetja kot s potencialnim dobaviteljem in s kupcem. Vse to želimo izboljšati in s tem dvigniti hitrost in kakovost naše storitve ter zanesljivost naših izdelkov.

OPERACIJA POTEKA V ČASU OD 25.04.2018 DO 10.09.2018

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN
EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI
RAZVOJ. (http://www.eu-skladi.si/)